Teori

Bunga dan Riba dalam Keuangan Islam

masrahmat.net Overview Journal Judul:   Riba and Interest in Islamic Finance: Semantic and Terminological Issue Jurnal: International Jo...

Rahmatullah 5 Jan, 2022

Definisi Ekonomi Islam?

masrahmat.net - Sudah hampir 50 tahun para ekonom muslim membahas seputar ekonomi Islam. Namun, tidak ada kesepakatan tentang arti sebenar...

Rahmatullah 5 Jan, 2022

GoPay dalam Tinjauan Fiqih

masrahmat.net - Beberapa kita mungkin atau bahkan pasti menjadi pengguna dari aplikasi Go-Pay, namun sedikit dari kita yang peduli akan keh...

Rahmatullah 6 Sept, 2021

Sumber-Sumber Penerimaan Publik Islam

masrahmat.net - Zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin merupakan generasi terbaik umat yang menjadi dasar dalam penerapan pengelo...

Rahmatullah 8 Jul, 2020

Ilmu Ekonomi Islam Ditinjau dari Segi Filsafat Ilmu

masrahmat.net   - Dewasa ini, ekonomi Islam selalu di identikan dengan lembaga keuangan syariah. Misal, perbankan syariah, bait al maal wat...

Rahmatullah 8 Jun, 2020

Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

masrahmat.net - Islam sangat peduli dengan pembentukan pribadi umatnya yang sempurna, hal tersebut meliputi akidah, syariah dan akhlak. Ke...

Rahmatullah 29 May, 2020

Aksiologi Ekonomi Islam

masrahmat.net -  Ilmu pengetahuan di era modern saat ini cenderung menuju kepada ketiadaan nilai dan moral. Para ilmuan seringkali tidak b...

Rahmatullah 26 May, 2020